zpět TESTOVÁNÍ PAMĚTI ČAJE O ČTVRTÉ DALŠÍ ODKAZY OTÁZKY A ODPOVĚDI

PORADENSTVÍ

Odborné poradenství je BEZPLATNÉ a je určeno pro všechny, kteří pečují o někoho blízkého s Alzheimerovou nemocí. Proškolené poradkyně vám pomohou pochopit, co se s vaším blízkým děje, pomohou při nastavování péče, při výběru vhodné sociální služby, úpravě prostředí v domácnosti, předají materiály ČALS apod. Mohou se s vámi při individuálních konzultacích setkávat i opakovaně a tak vás doprovázet složitým obdobím péče o člověka s demencí.

 

Ke konzultaci, a to i telefonické, je potřeba se předem objednat na tel. 575 758 131 nebo 775 889 644.

 

Poradenství probíhá v prostorách Domu pokojného stáří NADĚJE Zlín - Okružní 5550, Zlín, Jižní Svahy.

 

PORADKYNĚ

Ing. Ĺubica Jurčíková

Ing. Ĺubica Jurčíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI VE ZLÍNĚ | Code by PCHweb.cz