RADY PRO PEČUJÍCÍ

1. Udělejte vše pro včasnou diagnózu a zahájení léčby.
Neotálejte s návštěvou lékaře při prvních projevech poruch paměti.

2. Hledejte informace.
Ptejte se především lékařů, hledejte na webech odborných společností a podpůrných organizací.

3. Nebojte se nechat si pomoci v péči od druhého člověka nebo od profesionálů,
a to i přes protesty od nemocného. Využijte různých forem podpory - denních stacionářů, terénní pečovatelské služby, odlehčovacích pobytů. Nemusíte být na všechno sami.
Včas vyřešte spolupráci s dalšími členy rodiny. Naplánujte rozdělení péče a postup při zhoršení zdravotního stavu nemocného.

4. Šetřete síly, jen tak budete moci dlouhodobě pečovat.
Žijte také svůj život, myslete i na své potřeby. Odpočívejte. Najděte si čas jen sami pro sebe. Když se zhroutíte, nemocnému to nepomůže. Nepodléhejte stresu.

5. Sdílejte své problémy,
zkušenosti. Myslete na své duševní zdraví. Mluvte o starostech při péči s příbuznými, využijte návštěvy u lékaře k rozhovoru, navštivte svépomocnou podpůrnou skupinu.

6. Včas s nemocným proberte jeho přání, týkající se pozdější péče.
Navštivte společně různé typy služeb, mluvte o tom, kde se mu líbí a co by si přál.

7. Neberte si osobně vše, co nemocný říká.
Nevztahujte si nepřiměřené chování svého blízkého vůči sobě! Buďte trpěliví. Nemoc sice mění jeho projevy, ale stále je to on.

8. Přijímejte změny osobnosti svého blízkého.
Onemocněl, ale nikdo za to nenese vinu. Stále je to ten člověk, kterého máte rádi, který žil a ještě žije svůj život. Čerpejte z toho, co jste spolu prožili a čím jste si navzájem byli důležití.

9. I v případě, že budete využívat pobytovou sociální službu, stále zůstáváte pečujícími.
Dál se zapojujte do péče, je to důležité nejen pro nemocného, ale i pro vás.

10. Nevyčítejte si umístění svého blízkého do pečovatelského domova.
Profesionálové v sociální službě se dokáží dobře postarat. Choďte na návštěvy, najděte si jejich náplň, buďte blízko.

11. Společně strávený čas raději než úklidu věnujte zážitkům s nemocným
- co nejdéle to půjde, choďte do divadla, do kina, do cukrárny, do přírody. Zkuste společně sepisovat vzpomínky nemocného - můžete spolu povídat, tvořit vzpomínkové kufříky, alba. Podporujte paměť, udržujte komunikaci.

12. Domluvte se na tom, kdo bude za nemocného jednat, až to bude potřeba - vyřiďte plnou moc nebo jiný způsob zastupování.
Pokuste se společně domluvit na finančních otázkách.

13. Pokud nemocný není schopen verbálně komunikovat, hledejte způsoby, jak s ním být v kontaktu.
Používejte oční kontakt, dotyky, obrázky, fotografie.

14. Informujte se o výživě nemocného.
V průběhu nemoci měňte formu jídla podle potřeby. Nechte nemocného, aby si užil vůni a chuť toho, co má rád. Konzultujte s nutričním poradcem v případě potíží s polykáním.

15. Přijměte skutečnost, že jde o smrtelné, nevyléčitelné onemocnění.
Včasnou diagnózou a správnou léčbou lze prodloužit rané stádium nemoci.

16. Nestyďte se,
že máte doma člověka s demencí. Nemoc není to, co plně vypovídá o našem životě. Podstatné jsou vztahy, svoboda, důstojnost, celý život od začátku do konce s jeho úspěchy a prohrami. Se stejnou nemocí bojují statisíce lidí ve světě.

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI VE ZLÍNĚ | Code by PCHweb.cz